Mens på flyplassen, kan du reservere eller leie en bil korzustając av følgende selskaper. Her er namiery adresse:

Selskapet AVIS
tlf. / faks 091 359 51 27
com. 601 35 48 10
e-post: szczecin@avis.pl
www.avis.pl

Selskapet HERTZ
tlf. / faks 091 488 93 50
com. 605 15 04 28
com. 605 15 04 21
e-post: szczecin@hertz.com.pl
www.hertz.com.pl

Selskapet SIXT
tlf. / faks 091 488 38 83
com. 0603 180 099
www.sixt.pl

Selskapet Europacar
tlf. / faks 091 480 14 08
com. 0665 301 635
e-post: szczecin@europcar.com.pl
www.europcar.com.pl