400 tys. zł kosztował kombinezon przeciwwybuchowy EOD-9, wyrzutnik oraz wysięgnik pirotechniczny.

Urząd Wojewódzkiego przekazał PSG w Szczecinie - Goleniowie wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt, który wykorzystywany będzie przez wykwalifikowanych funkcjonariuszy przede wszystkim w goleniowskim porcie lotniczym przy rozpoznawaniu niebezpiecznych przedmiotów, pozostawionych w strefie ogólnodostępnej portu.

Sprzęt wykorzystywany będzie także do neutralizacji ujawnionych materiałów lub urządzeń wybuchowych, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia aktu terroru.

- Wraz z przekazanym wcześniej przenośnym zestawem RTG, sprzęt ten stanowi istotny element zwiększający skuteczność i szybkość wykonywanych działań minersko-pirotechnicznych w razie wystąpienia potencjalnego zagrożenia oraz zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy straż granicznej – uważa kpt. Sławomir Szychowski, komendant placówki straży granicznej w Szczecinie – Goleniowie.